Lux Samfällighetsförening | 717907-3411

Lux Samfällighetsförening är en ickekommersiell förening som ansvarar för sopsugarna som är kopplande till föreningarnas källsorteringsrum.

Samfälligheten lyder under "Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter". Felanmälan gör ni till eran egna bostadsrättsförening.

Följande bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheten,

BRF Essinge Brygga

BRF Essinge Kaj

BRF Luxviken

BRF Essinge Mälarstrand

BRF Essinge Mälarvik

BRF Essinge Park

BRF Essinge Port

BRF Essinge Terass

BRF Essinge Udde1

SKB Stockholms Kooperativa Bostadsförening


Postadress:

Lux SFF, c/o Tore Lund, Primusgatan 82

112 67 Stockholm

E-Faktura:

tore.lund07@gmail.com

Besöksräknare

436 besökare sedan 2021-05-12

Arkivet
  • Inga inlägg finns